Behoefteonderzoek

Deze enquête is opgesteld om de behoeften van gezinnen met zorgkindje in kaart te brengen.


Ons behoefteonderzoek in samenwerking met kinderthuiszorg is afgerond... de resultaten zijn terug te vinden via www.kindzorgtraject.be via de link https://kindzorgtraject.be/resources/cfiles/kzt_be/Downloads/Rappport-behoefteonderzoek-Vlaanderen-dec-2017.pdf

Bereid je voor op enkele onthutsende resultaten... ondertussen werd er een volledig dossier opgesteld om overheid en politiek bewust te maken over de ernst van wat we onderzochten. #behoefteonderzoek #kinderkanker 


De zorg voor een ziek kind heeft een niet te onderschatten invloed op het hele gezin en de thuissituatie. Samen met kinderthuiszorg lanceren we dan ook graag dit behoefteonderzoek

 

Uw inbreng en menig is heel belangrijk.