GIFTEN

Ons Steentje is een niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie. Een vrije gift is steeds mogelijk via ons rekeningnummer: IBAN BE94 7310 3559 3214 - BIC KREDBEBB