SCHENK UW NALATENSCHAP I ONS STEENTJE

 

Wie iets nalaat voor Ons Steentje draagt bij tot de ondersteuning voor ouders van kinderen met een levens-bedreigende ziekte. Deze mensen kunnen onze steun echt wel gebruiken zodat zij bij hun ziek kind kunnen zijn wanneer nodig en geen kopzorgen meer hebben of dit financieel wel kan.

Daarom elke bijdrage, hoe klein ook, maakt voor hen een enorm verschil bij de steun die zij kunnen/moeten zijn voor hun zieke kind.

Wilt u graag meehelpen door een deel van uw nalatenschap aan Ons Steentje te schenken? Dan vindt u hieronder de nodige informatie.

 

Wat doet Ons steentje met het geld dat u nalaat?

Het nalatenschap dat we van u ontvangen, besteden we aan:

  • Directe ondersteuning van de gezinnen na behoefteanalyse.
  • Ijvert voor een fonds voor niet terug betaalde therapiën en middelen.
  • Vormt het nationale vangnet voor ouders van levensbedreigend zieke kinderen samen met haar partners. 
  • Preventie is de sleutel...  We brengen bewustzijn via verschillende events, gesprekken en acties. De ervaringsdeskundige wordt geïntegreerd in het zorgsysteem om nieuwe ouders, lotgenoten ten allen tijde bij te staan. 

Hoe kunt u iets nalaten aan ons Steentje

Als u wenst dat een deel van uw nalatenschap naar Ons Steentje gaat, dan is het maken van een testament noodzakelijk. Zo niet gelden de wettelijke erfrechtregels.

Het vrij beschikbare deel van uw nalatenschap kunt u nalaten aan één organisatie, zoals Ons Steentje, of het kan naar verschillende erfgenamen gaan, waaronder bijvoorbeeld Ons Steentje. Ook juwelen, waarde-papieren of een onroerend goed kunnen nagelaten worden. Meer informatie hierover in onze brochure.

U vindt in onze brochure ook informatie over het duolegaat dat in sommige gevallen erg interessant kan zijn. Een uitgewerkt voorbeeld maakt het duidelijk.

 

Bestel de gratis brochure: info@onssteentje.be

 

Ons Steentje garandeert dat uw wensen als erflater gerespecteerd worden.