We moeten een ziek kind zien vanuit de kracht van het 'kind zijn' en niet vanuit de ziekte.


We hebben onze steen bijgedragen aan de visie rond de vernieuwde zorg voor kinderen. Het is belangrijk dat een kind dat levensbedreigend ziek is ook de zorg krijgt op maat van het kind. Een kind is geen kleine volwassene en naast het moeilijk proces van ziek zijn hebben ook deze kinderen rechten. Steun je de visie tekst? Onderteken deze hier met je organisatie en draag je steentje bij aan een betere zorg voor kinderen.