DOELSTELLING

KINDEREN IN HET ZIEKENHUIS HEBBEN HUN OUDERS NODIG EN HET LIEFST ZOVEEL MOGELIJK.

De vzw “Ons Steentje”, ontstaan uit ervaring;

• Is het eerste aanspreekpunt voor ouders van kinderen met een levensbedreigende ziekte

• Wijst hen de weg

• Probeert hun primaire zorgen weg te nemen

• Werkt en overlegt samen met andere prachtige initiatieven en organisaties

• Empowered de ouders en motiveert hen om de problemen aan te pakken en belemmeringen zoals  

   ‘slachtofferrol en trots’ los te laten en te overwinnen.

OUDERS MET MINDER ZORGEN ZIJN OUDERS DIE ER MEER VOOR HUN GEZIN ZIJN.

Hoe dragen wij bij aan het welzijn van een kind met een levensbedreigde ziekte?

We vullen hiaten in die over het hoofd gezien worden. Te vaak merken we, dat ouders en de omgeving de rechten van het kind niet kunnen naleven. Ze komen er financieel niet, weten niet meer welk document eerst in orde te brengen, begrijpen niet wat er met hun kind aan de hand is etc…

 

Ze zijn met dingen bezig die niet prioritair zijn. Als ze bij hun kind willen zijn, moet dat op dat moment het belangrijkste zijn!

Daarom nemen wij een behoeftenanalyse af bij gezinnen thuis of in het ziekenhuis. We lijsten hun zorgen en bekommernissen op.

Daarnaast houden we op regelmatige basis rechtstreeks contact met deze gezinnen. Op sociale media onderhouden we een groep waar ouders elkaar kunnen ondersteunen.

 

Samenwerkingsverbanden:

“we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden”!

 

Er bestaan zoveel mooie initiatieven die te vaak onbekend zijn en waarnaar ouders en kinderen de weg niet vinden. Wij wijzen hen de weg en bovendien houden we een nauwe samenwerking met ziekenhuizen, overheden en grote instanties.

 

VOORUIT KIJKEN

‘Ons Steentje’ heeft zich tot doel gesteld om alle kinderen te bereiken die strijden voor hun leven en we proberen om hun in de gegeven omstandigheden het zo aangenaam mogelijk te maken.

Hun ouders moeten in de mogelijkheid zijn om doordachte en beredeneerde beslissingen te nemen in het belang van hun kind, waardoor zij hun kind beter kunnen begeleiden.

Dit in samenspraak met ziekenhuizen, professionals, ervaringsdeskundigen en alle reeds bestaande organisaties.

 


Voor meer informatie of u wenst graag een voordracht voor uw organisatie met een uitgebreide uitleg? Contacteer: Pieter@onssteentje.be