Hoe besteden we je geld?

Solidariteit blijft het meest effectieve wapen tegen kanker!
Solidariteit zorgt ervoor dat kinderen met kanker de beste zorgen krijgen. VZW Ons Steentje gebruikt uw 
financiële steun om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren:

  • ondersteunen van patiënten en families
  • financiële, psychosociale en logistiek steun bieden aan patiënten en hun families
  • informatie verstrekken aan patiënten, scholen, professionelen en aan het grote publiek
  • belangenverdediging van de patiënten

Als donateur of sympathisant heb je uiteraard het recht om te weten waar het ingezamelde geld aan wordt besteed. Transparantie is voor ons heel belangrijk!

Wens je informatie over de rekeningen? Neem dan contact op met Pieter via pieter@onssteentje.be