Een nationaal opvangnet voor ouders van ernstig zieke kinderen... wij geloven dat dit haalbaar is zodat mensen hun levenstandaard bewaard kan blijven gedurende deze periode en erna.

 

Werking: Via verschillende kanalen komen de nieuwe gezinnen/kindjes bij ons terecht, dat kan via de huisarts, maatschappelijk werker, mutualiteit, social media, familielid, vriend/vriendin etc.. indien gewenst komen wij langs voor een vertrouwelijk gesprek. 


Eens we weten waarmee we de desbetreffende ouders kunnen ondersteunen stellen we een plan op.

 

  • We contacteren bij administratieve nood: sociaal werk van desbetreffend ziekenhuis en kaarten de problematiek aan. (Terugkoppeling)
  • Bij extra financiële problemen omwille van de ziekte van het kind kan de VZW bepalen of extra financiële steun noodzakelijk is. We zullen dan als "woordvoerder" van het gezin fungeren en hun belangen verdedigen alsook effectief zorgen voor financiële middelen om hen te ondersteunen. 
  • Via een behoefteanalyse ondersteunen we het gezin en zorgen we ervoor dat ze optimaal voor hun kind kunnen zorgen gedurende de zware periode. 
  • We kunnen vanuit ervaringen van andere ouders "nieuwe" ouders informeren. Dit gebeurt via lotgenoten contacten en specialisten die gratis hun diensten aanbieden aan vzw "Ons Steentje"

 

Ons Steentje staat naast de pijler "onderzoek", als tweede pijler die mensen huidig ondersteunt op een proactieve maar vrijblijvende manier!