Een nationaal opvangnet voor ouders van ernstig zieke kinderen... wij geloven dat dit haalbaar is zodat mensen hun levenstandaard bewaard kan blijven gedurende deze periode en erna.

 

Werking: Bij diagnose wordt VZW “ons steentje” voorgesteld in de ziekenhuizen of we contacteren de gezinnen via de sociale media. … indien gewenst komen wij langs voor een vertrouwelijk gesprek.


Eens we weten waarmee we de desbetreffende ouders kunnen ondersteunen stellen we een plan op.

 

  • We contacteren bij administratieve nood: sociaal werk van desbetreffend ziekenhuis en kaarten de problematiek aan. (Terugkoppeling)
  • Bij extra financiële problemen omwille van de ziekte van het kind kan de VZW bepalen of extra financiële steun noodzakelijk is. We zullen dan als "woordvoerder" van het gezin fungeren en hun belangen verdedigen alsook effectief zorgen voor financiële middelen om hen te ondersteunen. 
  • Bij een plotse wending in de behandeling waardoor er extra kosten komen zal de VZW als buffer dienen.
  • We kunnen vanuit ervaringen van andere ouders "nieuwe" ouders informeren. Dit gebeurt via lotgenoten contacten en specialisten die gratis hun diensten aanbieden aan vzw "Ons Steentje"

 

Ons Steentje staat naast de pijler "onderzoek", als tweede pijler die mensen huidig ondersteunt op een proactieve maar vrijblijvende manier!