VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Waartoe dient de donatie?

  • We ondersteunen kinderen en gezinnen naar hun specifieke zorgen. We hanteren een richtlijn van 1000 euro per gezin. Soms is er zelfs geen geld nodig, enkel begeleiding. Het kan ook gebeuren dat er een waarborg voorgeschoten wordt of andere hogere steun geboden wordt, dit is steeds onder voorwaarden. 
  • De ervaringsdeskundige werkt deeltijds voor Ons Steentje en neemt behoefteanalyses af en werkt samen met vrijwilligers. De ervaringsdeskundige heeft zelf een zorgenkind en kan flexibel werken en dossiers opvolgen en bovendien lotgenoten ondersteunen. Hiervoor wordt het barema van "maatschappelijk werker" gehanteerd. 
  • We zoeken creatieve oplossingen om de zorgen in te vullen. Deze zijn uiteenlopend en zijn beperkt in tijd. Hiervoor hebben we 3 saturatie monitors, 1 wagen en 2 hoog laag tafels die we aanbieden in bruikleen. In de toekomst zullen we nog meer van dergelijke zaken aankopen om het leven van deze kinderen en hun ouders draaglijker te maken.
  • In ziekenhuizen voorzien we afwasbaar, veilig en kindvriendelijk materiaal zoals loopfietsjes, speelgoed en knutselmaterialen.
  • Belangenverdediging voor onze doelgroep. De rechten van het kind dienen nagestreefd te worden. Dit houdt in, dat we via het nodige  lobby werk en de juiste contacten structureel het verschil kunnen maken en zorgen dat er voor gezinnen met een ernstig ziek kind een ‘vangnet’ komt.
  • We organiseren meerdere bijeenkomsten per jaar, waar gezinnen gezellig samenzijn en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze bijeenkomsten en activiteiten kosten onze gezinnen niets.

Wat is de algemene doelstelling van de organisatie?

Vanuit onze eigen ervaring begeleiden en ondersteunen we rechtstreeks kinderen in de strijd voor hun leven en hun ouders. Hiervoor gaan we versnippering binnen de zorg tegen en beogen we sterke samenwerkingsverbanden. We zorgen dat de rechten van het kind nagestreefd worden in onze maatschappij en daarvoor vullen we hiaten in, totdat we met deze maatschappij de rechten van het kind m.b.t onze doelgroep kunnen waarmaken.

 

Wie is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van dit project?

Elk actief lid van onze vzw is doordrongen van het besef dat mensen die een dergelijke boodschap te verwerken krijgen over hun kind, niet aan hun lot mogen worden overgelaten. Daar er momenteel geen gestructureerde begeleiding bestaat voor deze gezinnen zal ‘Ons Steentje’ blijven streven naar de oprichting van dit structureel ‘vangnet’. 

 

Maakt dit project deel uit van een ander project?

Dit is een onderdeel en ‘stok tussen de deur’ van de maatschappelijke besparingen. Bovendien is dit een noodzakelijke schakel in de algemene zorg, namelijk ERVARINGSDESKUNDIGHEID die onherroepelijk nodig is om de kwaliteit in ziekenhuizen en daarbuiten op diverse vlakken te verbeteren.

 

Kan dit project uitgebreid worden naar andere vestigingen?

Dit project kan zeker uitgebreid worden naar andere vestigingen alhoewel het niet de bedoeling is het rechtstreeks contact met de doelgroep te verliezen. We putten onze kracht uit de echte verhalen bij de mensen thuis en koppelen die door naar instanties. Wij behoeven dus niet onmiddellijk veel infrastructuur.

Hoeveel kinderen zullen er met dit project gesteund worden?

Als we het ‘vangnet’ rond hebben zullen we voor kanker alleen al jaarlijks 150 nieuwe gevallen begeleiden met daarnaast gemiddeld 400 kinderen die strijden. Sinds de oprichting in 2013 zijn dit er 60 en via online ondersteuning al meer dan 135.

 

Wat is de impact van dit project op de gemeenschap?

De impact binnen de maatschappij is nu al voelbaar. Online, via sociale media is er een heel netwerk ontstaan. Ouders kennen elkaar en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast zal er met dit project effectief een verschil gemaakt worden voor deze kinderen en hun ouders. De maatschappij zal rekening moeten houden met het bestaan van ‘Ons Steentje’ en beetje bij beetje zullen mensen zich bewust worden van het feit dat we niet te ver moeten zoeken naar onrecht bij kinderen omdat we dat ook binnen onze eigen gemeenschap vinden.

 

Waar en hoe wordt dit project publiekelijk gemaakt?

Als sponsor en partner voor onze vzw mag je rekenen op publicaties in de pers, via onze website en indien gewenst op ander promotiemateriaal van onze vereniging. Hierbij zullen wij steeds de identiteit van uw onderneming centraal stellen.