Waar maakt VZW  Ons Steentje hét verschil?

  • VZW ons steentje zorgt ervoor dat ouders van ernstige/levensbedreigende zieke kinderen tijd hebben met hun kind. We bereiken dit door de zorgen, naast de zorg van het kind, weg te nemen.
  • VZW ons steentje gaat ouders proactief bevragen over de noden die ze hebben. Wij vullen deze noden zo goed mogelijk in en/of verwijzen door naar reeds bestaande initiatieven. 
  • VZW ons steentje brengt ervaringsdeskundigen samen. Ervaringen die bijdragen aan een betere opvolging tijdens de behandeling. 
  • We leggen contact tussen overheid, ziekenhuizen, vzw's, liga's etc...  en boetseren tot de leegtes gevuld zijn OP NAAR EEN VLAAMS VANGNET!

Belangrijk: In België is er een sterke versnippering van organisaties ... we brengen organisaties samen en ijveren naar een mooie samenwerking.