een onafhankelijke oudervereniging die werkt vanuit ervaringsdeskundigheid


 

COACHING en LOTGENOTENCONTACT

Een organisatie die samen met de eerstelijnszorg een eerste aanspreekpunt is voor ouders van ernstig zieke kinderen. Die hen de weg wijst en hun zorgen wegneemt samen met andere prachtige initiatieven en organisaties. Het uiteindelijke doel is om ouders effectief de kans te geven meer tijd te krijgen met hun kind, want eens het leven van je kind aan een zijden draad hangt is dat HET belangrijkste als ouder. Via een behoefte-analyse gaan wij vrijblijvend de zorgen die hieruit naar voor komen, naast de zorg van het kind opvangen en dankzij de samenwerkingen zoveel mogelijk zorgen oplossen.

Spreekt dit je aan en wil je je steentje bijdragen? Klik hier 

 

BELANGENVERDEDIGING

De zorgen/bekommernissen en frustraties van ouders lijsten we op en we nemen deze mee tijdens onze gesprekken met individuen, organisaties, instanties, overheid en zetelen ook in het VPP en VOKA HEALTH. Als ouder van een kind dat vecht voor zijn leven moet je in staat zijn je kind optimaal te begeleiden, de beste behandeling te geven en bovendien dient de maatschappij hier optimaal voor afgestemd te zijn. 

 

Een onafhankelijke organisatie ongebonden aan specifiek ziekenhuis of belanghebbende organisaties en bedrijven is belangrijk om een transparante werking te garanderen.