Wie is wie?

Om de dagelijkse werking van onze vereniging te garanderen, kunnen we rekenen op een team vrijwilligers - bestuur. Zij vormen het aanspreekpunt voor patiënten, families, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Daarnaast onderhouden zij contact met ziekenhuizen, de overheid, officiële instanties en bedrijven om actief te lobbyen en de belangen van patiëntjes te verdedigen waar nodig. Maak kennis met ons team vaste medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ons algemeen contactadres: info@onssteentje.be

 

PIETER VAN REETH

Voorzitter-ervaringsdeskundige: coaching en belangenverdediging

pieter@onssteentje.be

 

Als Lichamelijk Opvoeder heeft beweging en sport mij altijd geïnspireerd. Gezondheid is voor mij enorm belangrijk... toen mijn zoontje Tristan ziek werd stortte mijn wereld in. Het is onbeschrijfelijk wat er door je heengaat als je kindje kan sterven.

De mama van Tristan (Katja) en ikzelf hebben Tristan zo goed het kon begeleid ... Dit werd ons mogelijk gemaakt door de vele sympathisanten maar ook vrienden en familie! 

Dankzij hen konden wij Tristan begeleiden naar de "normale" jongen van bijna 3 jaar die hij nu is.

Dergelijke gebeurtenis tast je levenspad enorm aan. Lichamelijke opvoeding geven kon niet meer ... ik moest iets flexibeler zoeken. Momenteel blijf ik bezig als voortrekker van VZW 'Ons Steentje'.

Ondertussen richtte ik samen met de mama van Tristan een kinderdagverblijf op: www.tkabouterhuisje.be en ben ik verdeler van Strider Loopfietsen: www.striderloopfiets.be

Ik wens iedereen te bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn steentje bijdraagt aan onze organisatie! Wij geloven dat dit belangrijk is en zonder jullie steun,werkt het niet.

(FB: een heel leven lang TristanMARC AUSLOOS

Vice voorzitter - ervaringsdeskundige

mark@ausloos.com