Vrijwillige advocaten

Ouders zitten vaak met juridische vragen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking tot de begeleiding van het zieke kind. Wij bieden hiervoor steeds een luisterend oor en kunnen bemiddelen waar nodig.... Onze advocate is dan ook bereikbaar voor onze gezinnen en dit i.f.v. de behoefteanalyse die de ervaringsdeskundige afneemt.  Daarnaast geven deze ook online ondersteuning binnen de mogelijkheden. 

Lilit Miskaryan