Vrijwillige deskundigen

Een veilige leefomgeving is enorm belangrijk voor iedereen... zeker voor kinderen die extra zorgen nodig hebben. Als een kind kanker heeft dan is het uiterst belangrijk dat het kind zo weinig mogelijk infectie risico's heeft. Schimmel - onveilige toestanden enz;.. zijn dan ook uit den boze. Onze deskundigen zien erop toe dat alles goed verloopt en ondersteunen het gezin waar nodig zodat ze de problemen kunnen aanpakken samen met de ervaringsdeskundige die het gezin opvolgt. 

Erwin De Wit