Teal inspiratiesessie

Erwin Van Waeleghem

14.00 uur

Enkel op reservatie!

Deelname (60 minuten): € 3,00 per persoon


ERWIN VAN WAELEGHEM

TEAL INSPIRATIESESSIE: Over een mensgerichtere basiscultuur en inspirerend leiderschap in innovatieve organisaties.

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met 'sign of the times' problemen, zoals burn- en bore-outs, stress-gerelateerde mentale issues, gelatenheid, onbetrokkenheid, geen initiatief en creativiteit, stijgend ziekteverzuim en hoog verloop, job-hopping van de 'young high potentials', pestgedrag tussen en binnen verschillende 'niveau's, enz.

Deze problematieken kosten de mensen, de organisaties en de maatschappij handenvol geld. De regering heeft een aantal eerste stap maatregelen voorzien in het zgn. zomerakkoord, waaronder het plaatsen van 'burn-out' coaches in bedrijven met meer dan 100 werknemers. Een te lichte stap in de goeie richting, zij het dat deze maatregelen vooral op symptoombestrijding zijn gefocust.

De echte oorzaken, zowel op persoonlijk als organisationeel niveau, worden voorlopig niet aangepakt. En die liggen meestal bij het (gebrek aan) leiderschap of de old-school stijlen die nog steeds gebruikt worden.

En net daar kan jij als leidinggevende, oprichter, CEO, manager en bezieler binnen een organisatie mee verandering in brengen.

Hoe? Dat deel ik, als Tealspirator, graag met jullie op donderdag 6 oktober 2017 tussen 14u00 en 15u00 bij een interactieve inspiratiesessie over het mensgerichtere Teal paradigma en over zelfsturing, heelheid en evolutieve zingeving.

Ik verwelkom jullie graag in Hangar 27 Parklaan 161 Edegem 

Erwin van Waeleghem